PKN
  » Contact 
Hervormde Gemeenten Opijnen en Tuil
Adres van de Kerk in Opijnen

Adres van de Kerk in Opijnen

Hervormde Gemeente Opijnen

Pastoriestraat 1

4184 EC Opijnen

Tel. kerkgebouw: 0418-652162

Bankrekening nr Diaconie: NL 92 RABO 0324 13 64 12
                                                 BIC: RABONL2U

Bankrekening nr College Kerkrentmeesters : NL26 RABO 0373 72 69 10
                                                                                 BIC: RABONL2U

 
Adres van de Kerk in Tuil

Adres van de Kerk in Tuil

Hervormde Gemeente Tuil

Langstraat 12 te Tuil 

postadres: Timmershof 14  4175 AL Haaften

Tel. kerkgebouw: 0418-592522

Rekening Diaconie:       NL66 RABO 0324 1178 68

Rekening Kerkvoogdij:  NL39 RABO 0324 1508 49

 
Praktische informatie Praktische informatie

“De Kerk Roept”
Wilt u een abonnement op de kerkbode, dan kunt u zich voor de HG Tuil wenden tot mw. Minke van der Meer–van Dijk, Goudensteinstraat 17 te Haaften, tel. 0418-591819, en voor de HG Opijnen tot dhr. Henk van Loenen, Stoepstraat 11a te Opijnen, tel. 0418-651270. U blijft dan op de hoogte van het gemeentenieuws van uw eigen Gemeente en van dat uit de ons omringende dorpen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor een heel jaar is dat ongeveer € 20,00. Voor degene die postabonnee wil worden, ligt de prijs wat hoger i.v.m. portokosten.
Correspondentieadres voor kopij voor De Kerk Roept: bij onze predikant, Pastoriestraat 6 te Opijnen, tel. 0418-651330. Heeft u iets te melden, geef het door!

Hervormd Centrum “Maranatha”
Naast de Hervormde kerk in Opijnen ligt het Hervormd Centrum. Dit centrum kan worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten, maar ook voor het vieren van verjaardagen, jubilea en andere vreugdevolle activiteiten. Daarnaast kan het worden gebruikt bij een overlijden, het opbaren van een overledene, condoleance en voor rouwdiensten. Voor informatie en boeking: echtpaar Den Boestert, tel. 0418-651432. Telefoonnummer van het Hervormd Centrum: 0418-652162.

Administratie
De kerkelijke administratie voor onze beide Gemeenten wordt verzorgd door dhr. Gerrit de Kock, tel. 0418-651338.

Nuttige telefoonnummers
Hervormde kerk te Tuil 0418-592522
Dorpshuis te Tuil  0418-591241
Contactpers. Chr. B.S. Klingelenburg te Tuil: mw. M. Vermeulen 0418-591874

Beheerder website
Anne Schipper
Tel: 0623728194
Mail:

 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Hervormde Gemeente Opijnen en Hervormde Gemeente Tuil.

Hervormde Gemeente Opijnen
Pastoriestraat 1
4184 EC Opijnen

Hervormde Gemeente Tuil
( geen postadres) Langstraat 12
4176 BD Tuil

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hervormde Gemeente Opijnen of Hervormde Gemeente Tuil kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hervormde Gemeenten Opijnen of Tuil en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hervormde Gemeenten Opijnen of Tuil verstrekt. Hervormde Gemeente Tuil kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig
Hervormde Gemeente Opijnen of Hervormde Gemeente Tuil  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
Hervormde Gemeente Opijnen of Tuil verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hervormde Gemeente Opijnen en Hervormde Gemeente Tuil worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hervormde Gemeente Tuil gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
\websites\protestantsekerk.net\demoadmin\PrivacyStatementAnalytics.html

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Hervormde Gemeente Tuil" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
 
 
 

Reguliere dienst
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10:00
meer details

Tuil: Eredienst (3e Advent)
datum en tijdstip 15-12-2019 om 10:00 uur
meer details

Tuil: Eredienst (4e Advent)
datum en tijdstip 22-12-2019 om 10:00 uur
meer details

Kerstzangdienst
datum en tijdstip 22-12-2019 om 19:00
meer details

 
Kerkuitzending live in Tuil
 
extra kolom

Opijnen en Tuil  

aan de Waal

 
Acrobat Reader

Al onze documenten proberen we aan te bieden in pdf formaat heeft u geen Adobe Reader dan kunt u die installeren via de volgende link:

get.adobe.com/nl/reader/

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.